whatsapp
הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
טלפון: 052-3837788
מסע קבוצתי מאתגר, מעצב ומגבש, לאיתור ומעבר בדרכים קשות ואתרי טבע אקזוטיים וביצוע מצטיין של משימות אתגר, המתמזגות עם הטבע.
המסע מתנהל ברכבי שטח בנהיגה עצמית ומחייב מנהיגות, יצירתיות ותושייה רבה
כתנאי להתקדמות ולהצלחה.
לרשות המשתתפים תועמד טכנולוגיה מגוונת ואביזרי נהיגת שטח  לצד רמזים הדורשים ידע כללי נרחב, לוגיקה, יכולות ניווט, רקע היסטורי וידיעת הארץ.
במסלול משולבות משימות טיפוס וגלישה, "חבלים גבוהים", איתור שרידים ועתיקות, חקר מערות, כיבוש פסגה נישאה, התקדמות בתנאי עבירות קשה ועוד.
הסדנה עוצמתית, חווייתית ומכוננת ולאחריה לקבוצה נכס של זיכרון משותף משמעותי ויכולת טובה יותר להתמודד כקבוצה עם אתגרים אמיתיים.
פעילות גיבוש לעובדים – הנאה מובטחת!
Web Analytics