whatsapp
הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
טלפון: 052-3837788

בסדנת פיתוח אישי הדגש העיקרי מושם על אחריות אישית, פרואקטיביות, יוזמה ואומץ.
המשתתפים מקבלים הזדמנות לנתח את תמונת חייהם, לבחון את סדרי העדיפויות האישיים שלהם, ולקבל החלטות מעשיות באשר להמשך התנהלותם בתחומים שונים.

פעילות גיבוש לעובדים במרכז – מגוון רעיונות והצעות רק באתר של רענן בשטח

הסדנה מתאפיינת בתוצרים מאד אישיים ומאד סובייקטיביים - כל אחד מהמשתתפים בוחר היכן ליישם את הכלים הניתנים בסדנאות בהמשך חיי היום-יום הפרטיים שלו.

Web Analytics