whatsapp
הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
טלפון: 052-3837788

התמודדות של ארגונים עם מציאות בעלת תמורות כלכליות מחדדת את הצורך בחיזוקו של פיתוח צוות הנהלה מוביל בחברה.

תהליך פיתוח צוות הנהלה נועד ליצור יכולות של קבוצת מנהלים כצוות חושב, יצירתי, תומך ומקבל החלטות.

יצירת תחושת השותפות בצוות חשובה לא פחות והינה כוח מניע להחלפת מחשבות, רעיונות וקידום יוזמות לתהליכי שינוי ושיפור אשר יתרמו להתנהלות החברה.

התהליך עצמו מאפשר לחברי ההנהלה לבחון את אופן עבודתם כצוות, לאתר פערים בין המצב המצוי למצב הרצוי וליישם תהליכי שיפור.

פיתוח המנהלים יתמקד בהתאם לצורכי הלקוח בסוגיות כגון: אסטרטגיה ארגונית, פיתוח מיומנויות מנהיגות והובלה, פתרון קונפליקטים, תרבות ארגונית, זרימה ושיתוף במידע, ראייה מערכתית ופיתוח שיתופי פעולה בין יחידות שונות בארגון, שירות פנים ארגוני, הנהגת חדשנות ושינויים.

ימי גיבוש למנהלים בהנחיית מדריכים מקצועיים ובעלי ניסיון
Web Analytics