whatsapp
הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
טלפון: 052-3837788
צוות עובדים שפועל בהתאם לקוד משותף ונעזר ביתרון היחסי של כל אחד מחברי הצוות יגיע לתוצאות גבוהות תוך מימוש סינרגיה אופטימאלית.
פיתוח צוות מכשיר את צוותי העבודה ליצירת מערכת קבוצתית צוותית איכותית בעלת מטרה משותפת. פיתוח צוות עוזר בחיזוק תחושת המחויבות של כל אחד מחברי הצוות אל הקבוצה עצמה ואל הארגון, הוא עוזר בשיפור התקשורת בין חברי הקבוצה, בנייתו של אמון וכן אפשרות לקיומם של דיונים קבוצתיים, המאפשרים לחברי הצוות להתייחס להגשמת מטרותיו.
סדנאות פיתוח צוות עוסקות בניתוח מרכיבים של דינאמיקה בינאישית בצוות והשפעתה על ביצועיו, תוך בחינת היבטים כמו אמון, תקשורת נכונה, קשב, אחריות הדדית, ומודעות למצב הצוות, יתרונותיו ומגבלותיו.
פעילות גיבוש צוות לחברות ועסקים רק בחברת רענן בשטח
Web Analytics